Με το Regate Effective επιτύχαμε ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγικότητας και του αριθμού πωλήσεων. Μια εφαρμογή βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και με εύκολη προσαρμογή στις ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης παγίων και marketing που ανταποκρίθηκε στο έπακρο στο μεγάλου εύρους πελατολογιο της εταιρείας μας.