Με τη μετάβαση από το BizeGate SFA της Regate στο εκσυγχρονισμένο Regate Effective Mobile CRM κρατήσαμε την επί 7 χρόνια αποδεδειγμένη σταθερότητα και ευελιξία ενός πλήρους συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Με το Regate Effective, έχουν καλυφθεί επαρκώς πολλοί περισσότεροι ρόλοι των τμημάτων πωλήσεών σε όλα τα business units μας.